Acupunctuur

Wat is acupunctuur?

Bij acupunctuur worden dunne naalden op zorgvuldig gekozen plaatsen (acupunctuurpunten) geprikt. Daardoor worden de punten gestimuleerd. Ieder punt heeft specifieke acties, en de combinatie van punten moet een evenwichtige opdracht aan het lichaam zijn. Hoe werkt dit?
Een mens is meer dan een verzameling botten, spieren, pezen en organen. Er is een mechanisme waardoor alle onderdelen en cellen met elkaar samenwerken en op elkaar reageren. Dat kun je zien als ‘energie’ of ‘Qi’ (spreek uit: tjie). Als dit mechanisme verstoord is, ontstaat een gevoel van onbehagen of het niet goed functioneren van lichaamsonderdelen. Omdat de mens als één geheel gezien wordt, is psychische en emotionele disbalans ook een teken van niet goed functioneren van Qi. Al meer dan 2500 jaar geleden zijn mensen begonnen om te onderzoeken wat de Qi-stroom kon beïnvloeden.  Daaruit is de kennis van acupunctuurpunten ontstaan: welke punten hebben een sterke invloed? Het vakgebied staat tot op de dag van vandaag niet stil. In veel Aziatische landen, de Verenigde Staten maar ook enkele Europese landen wordt modern wetenschappelijk onderzoek naar acupunctuur gedaan. Daar wordt rekening gehouden met het feit dat we inmiddels in de 21e eeuw leven. Acupunctuur staat nog steeds midden in de maatschappij.

Wat gebeurt er bij een acupunctuurconsult?

In de moderne acupunctuur maken we gebruik van de Chinese manier van diagnose. Daarbij voelen we de pols en kijken we naar de tong, en vragen goed door naar de mate waarin iemand uit balans geraakt is. Op grond daarvan kiezen we een aantal punten uit die we gaan prikken. Nooit teveel, dat zou een chaotische boodschap aan het lichaam geven. De acupunctuurpunten liggen voor het grootste deel in het bindweefsel, tussen spieren, pezen en andere lichaamsstructuren in. Sommige liggen net onder de oppervlakte van de huid, andere liggen dieper. Als het gaat om het prikken: de huid geeft heel even een seintje aan de hersenen dat er geprikt wordt – pijn is een veel te groot woord. Zodra de naald door de huid heen is, is dat gevoel weg. Als het acupunctuurpunt bereikt wordt, kunnen er andere sensaties komen. Soms voelt een punt ‘zwaar’, soms wordt het warm, soms is er een tintelend gevoel. En soms voelt de cliënt niets noemenswaardigs, maar merkt de acupuncturist dat het lichaam wel aan de slag gaat met de impuls die de naald geeft.  Als alle naalden gezet zijn, krijgt het lichaam de tijd om deze stimulansen te verwerken.
De acupunctuurnaalden zijn steriele naalden van hoogwaardig staal, die slechts één keer gebruikt worden. De dikte van deze naalden is ongeveer 0,25 millimeter; dit is vele malen dunner dan een injectienaald.

Altijd maatwerk

Acupunctuur is te vergelijken met een strategische actie. Als acupuncturist heb je de beschikking over je kennis en kunde van de acupunctuurpunten, hun eigenschappen en de samenwerking ertussen. Daar tegenover staat de disbalans van de cliënt, die zich soms heel gemakkelijk laat lezen, maar soms heel complex is. Dit maakt dat er per persoon iedere keer weer opnieuw bepaald moet worden wat de beste punten zijn om in deze sessie te prikken. Zelfs al zijn dat dezelfde punten als de vorige keer, dan nog is het een actieve overweging. Geen twee mensen zijn gelijk, dus voor de ene hoofdpijnklacht kan een heel andere strategie nodig zijn dan voor de andere. Dat is het mooie van de Chinese geneeswijzen: het heeft de volle aandacht voor de cliënt.